ĐÀN UKULELE BARITONE

ĐÀN UKULELE BARITONE

ĐÀN UKULELE BARITONE

Đàn Ukulele Baritone Gỗ Điệp

746 558 admin

Đàn Ukulele Baritone Gỗ Điệp Thông tin mô tả: Đàn ukulele baritone gỗ điệp MamBo là loại đàn lớn nhất trong tất cả các loại đàn ukulele tại MamBo cũng như trong 4 dòng đàn…