Đàn Ukulele Concert Caramel (Không EQ)

Đàn Ukulele Concert Caramel (Không EQ)

Đàn Ukulele Concert Caramel (Không EQ)

746 558 admin

Đàn Ukulele Concert Caramel (Không EQ)

<Thông Số Kỹ Thuật>   Gỗ Cẩm (gỗ thịt nguyên miếng)

Giá gốc: 900.000